Законодательство

Проект наказу “Про удосконалення офтальмологічної допомоги населенню України”

11/03/2013

НАКАЗ
м.Київ

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу “Про удосконалення офтальмологічної допомоги населенню України”

АРВ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України

 “Про удосконалення офтальмологічної допомоги населенню України”

 

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про удосконалення офтальмологічної допомоги населенню України”.

Пропозиції та зауваження щодо положень проекту надсилати на електронну адресу: [email protected] (тел. 253 62 14 – Романів Марія Павлівна).

Проект регуляторного акта та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

 

ПРОЕКТ

Про удосконалення офтальмологічної

допомоги населенню України

 

З метою підвищення рівня медичної допомоги при захворюваннях очей, профілактики інвалідності та сліпоти відповідно до пункту положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467

 

НАКАЗУЮ

1. Затвердити:

 

1.1. Обсяг діагностичної та лікувальної роботи в офтальмологічному кабінеті поліклініки , що додається;

1.2. Обсяг та порядок проведення долікарського офтальмологічного скринінгу , що додається;

1.3. Положення про амбулаторне офтальмологічне відділення, що додається;

1.4. Положення про оптаметриста;

1.5. Обсяг роботи та навантаження персоналу офтальмологічних кабінетів лазерних методів лікування, що додається;

1.6. Перелік захворювань очей, які рекомендовано лікувати в умовах денних стаціонарів поліклінічних установ, що додається;

1.7. Перелік захворювань очей, які рекомендовано лікувати в умовах денного перебування хворого в офтальмологічному стаціонарі, що додається;

1.8. Інструкцію про порядок організації очнопротезної допомоги, що додається;

1.9. Інструкцію про порядок діагностики та лікування увеїтів та туберкульозу ока , що додається;

1.10. Інструкцію про організацію виявлення, діагностики та лікування глаукоми, що додається;

1.11. Інструкцію про порядок організації діагностики і лікування пухлин ока, що додається;

1.12. Інструкцію про порядок профілактики, діагностики та лікування регматогенного відшаруванням сітківки, що додається;

1.13. Інструкцію про порядок діагностики, лікування та диспансерного нагляду за хворими з діабетичною ретинопатією, що додається;

1.14. Інструкцію про порядок та умови проведення вітреоретинальної медикаментозної терапії, що додається;

1.15. Регламентація обсягу офтальмохірургії з трансплантацією тканин, що додається;

1.16. Інструкцію про порядок організації контактної корекції зору, що додається;

1.17. Інструкцію про порядок надання невідкладної допомоги при травмах та хворобах ока, що додається;

1.18. Визначення складності хірургічних втручань на оці, що одається;

1.19. Визначення рівня складності офтальмологічної допомоги, що додається;

1.20. Схему аналізу офтальмологічної служби регіону, що додається;

2. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я (обласних) міських державних адміністрацій:

 

2.1. Забезпечити неухильне виконання наказу;

2.2. Виділити, за необхідності, додаткові посади лікарів-офтальмологів та середнього медичного персоналу для організації кабінетів, відділень, центрів лазерних методів лікування в міських, обласних лікарнях, ендокринологічних диспансерах;

2.3. Забезпечити організацію кабінетів оптометрії в поліклінічних відділеннях центральних районних, районних, міських, обласних поліклініках, медико-санітарних частинах із розрахунку один кабінет на 25 тисяч населення та організувати їх роботу відповідно до положення;

2.4. Забезпечити необхідний сучасний рівень надання офтальмологічної допомоги в спеціалізованих очних стаціонарах, визначивши навантаження та відповідні штати цих відділень з розрахунку:

350 виписаних хворих на рік на одну посаду лікаря-офтальмолога при хірургічній активності не менше 25% у центральних районних лікарнях;

400 виписаних хворих на рік на одну посаду лікаря-офтальмолога при хірургічній активності не менше 45% у міських лікарнях;

350 виписаних хворих на рік на одну посаду лікаря-офтальмолога при хірургічній активності не менше 55% в обласних лікарнях;

350 виписаних хворих на одну посаду лікаря-офтальмолога при хірургічній активності не менше 65% у відділеннях мікрохірургії ока;

2.5. У випадку, коли в лікарні не передбачена посада лікаря-офтальмолога для проведення консультацій, навантаження при проведенні внутрішньо-лікарняних консультацій визначити з розрахунку 2000 консультацій на одну лікарську посаду за рік.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я Толстанова О. К.

Міністр                                                                                                            Р. Богатирьова

Додатки

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту наказу

Міністерства охорони здоров’я України

“Про організацію та удосконалення офтальмологічної допомоги

дорослому населенню України”

 

Підстава для розроблення.

Проект наказу “Про організацію та удосконалення офтальмологічної допомоги дорослому населенню України” підготовлено на зміну чинного в даний час наказу Міністерства охорони здоров”я України від 28.12.1992 року № 196 “Про організацію та удосконалення офтальмологічної допомоги населенню України”, котрий діє протягом 20 років та не в повній мірі відображає сучасний стан офтальмологічної допомоги у державі.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом запровадження наказу.

Запропонованим проектом наказу визначаються основні напрямки організації спеціалізованої офтальмологічної допомоги в структурних підрозділах усіх рівнів надання медичної допомоги населенню.

2. Цілі і завдання прийняття наказу.

Основним завданням наказу є поліпшення організації надання офтальмологічної допомоги населенню, забезпечення усіх громадян кваліфікованою допомогою, підвищення якості первинної та вторинної профілактики зниження зору та сліпоти, визначення порядку очно протезної допомоги, контактної корекції зору, лазерного лікування.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументація переваг обраного способу.

Альтернативні рівноцінні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

Врегульовані затвердженими Міністерством охорони здоров’я України Протоколами надання медичної допомоги за спеціальністю “Офтальмологія” (наказ МОЗ України від 15.03.2007р.№ 117) обсяги медичної допомоги за окремими нозологічними формами захворювань не визначають порядку організації допомоги на кожному етапі, організації діяльності окремих підрозділів офтальмологічної служби (кабінетів надання допомоги хворим на глаукому, кабінетів лазерної діагностики та лікування, очно протезних кабінетів, кабінетів контактної корекції зору, тощо.)

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

Проектом наказу передбачається врегулювання діяльності амбулаторних та стаціонарних підрозділів офтальмологічної служби та визначаються критерії оцінки ефективності їх роботи.

5. Обґрунтування можливості досягнення зазначених цілей у разі прийняття проекту наказу.

Прийняття наказу сприятиме більш чіткій організації роботи офтальмологічних підрозділів, посиленню контролю якості наданих медичних послуг за наведеними критеріями, оптимізації роботи стаціонарів з перспективою подальшого скорочення числа ліжок та проведенням фінансування ” на послугу”, замість існуючого фінансування “на ліжко”. Врегульовуються механізми обліку медичних послуг у кабінетах лазерних методів лікування, що суттєво вплине на обсяг роботи цих підрозділів та зробить надання цих послуг більш доступним населенню.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття наказу.

 

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави 1. Забезпечення населення сучасною доступною кваліфікованою офтальмологічною допомогою Запровадження наказу не потребує додаткових витрат
2. Зниження показників захворюваності та інвалідності по зору та відповідне зменшення видатків держави на лікування та соціальні виплати -“-
Сфера інтересів суб’єктів господарювання Наказ формулює основні вимоги до організації діяльності офтальмологічних підрозділів, що спрощує управлінську роботу керівних регіональних органів охорони здоров’я -“-
Сфера інтересів громадян Підвищення рівня доступності та якості діагностики та лікування -“-

 

7. Обґрунтування терміну дії наказу

Наказ набуває чинності з дня опублікування та має необмежений термін дії. Перегляд наказу визначається Міністерством охорони здоров’я за потребою.

8. Показники результативності наказу:

– реалізація проекту наказу не передбачає додаткового фінансування з бюджетів різних рівнів;

– дія наказу поширюється на структурні підрозділи усіх форм власності, які надають медичну допомогу за спеціальністю “Офтальмологія”;

– рівень поінформованості структурних підрозділів та фізичних осіб лікарів-офтальмологів щодо запропонованого проекту наказу можна оцінити вище середнього за рахунок проведеного у 2012 році обговорення проекту наказу опублікованого на офіційному сайті МОЗ України. Доповнення та пропозиції до проекту наказу були отримані з усіх регіонів держави (за підписом начальників управлінь охорони здоров’я) та враховані в остаточному варіанті проекту наказу.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності наказу

Відстеження результативності дії наказу в разі його прийняття буде здійснюватися за рахунок аналізу показників діяльності офтальмологічної служби, наведених у формах державної статистичної звітності медичних закладів.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством охорони здоров’я України

Заступник Міністра

керівник апарату                                                                                             Р. Богачев
Підготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ