Законодательство

Проект регуляторного акту – постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)”

12/04/2012

Дата: 12.04.2012
Статус: Проект – громадське обговорення

 


 

Міністерством охорони здоров’я України оприлюднюється проект регуляторного акту
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акту –
постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)”

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений відповідно до статті 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я із змінами, внесеними Законом України № 3395-VI від 19.05.2011 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур”.

Пропозиції та зауваження щодо положень постанови надсилайте до:

– Державного підприємства “Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України” за адресою: вул. Михайла Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел./факс (044) 253-60-24, E-mail: [email protected], відповідальний співробітник – Герцюк Тамара Іванівна.

Проект регуляторного акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернетwww.moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 12.05.2012 у письмовому та/або електронному вигляді.

Міністерство охорони здоров’я України


 

ПРОЕКТ

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від ____________ № _________
м. Київ

Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)

Відповідно до абзацу 4 статті 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Затвердити Порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я протягом трьох місяців привести власні нормативні акти у відповідність до цієї постанови.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. ________


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЕКТУ –
постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)”

1. Аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проект постанови розроблено відповідно до статті 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я із змінами, внесеними Законом України № 3395-VI від 19.05.2011 року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур”.

Регуляторним актом передбачається розроблення порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) особам без спеціальної медичної освіти (цілителям), які займаються народною медициною (цілительством), та підстави для анулювання цього дозволу.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою прийняття акта є визначення порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) особам без спеціальної медичної освіти (цілителям), які займаються народною медициною (цілительством), та підстави для анулювання цього дозволу.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Запропонований регуляторний акт є на даний час оптимальним рішенням, що розв’язує проблему надання права особам без спеціальної медичної освіти займатися народною медициною (цілительством).

Інші альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми

Регуляторним актом пропонується викласти (описати механізм) порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) та анулювання цього дозволу.

Реалізація акта не потребує додаткового фінансування із Державного бюджету України.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутні.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Визначені цілі буде досягнуто за рахунок установлення порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) та анулювання цього дозволу.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди:

Держава:

реалізація статті 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я із змінами, внесеними Законом України № 3395-VI від 19.05.2011 року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур”, на вимоги якої розроблено порядок видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) та анулювання цього дозволу, що дозволить розмежувати медичну практику лікарів, яка здійснюється на підставі ліцензії МОЗ України від діяльності цілителів, дозвільним документом для яких передбачений спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством).

Громадяни:

прийняття регуляторного акта дозволить визначити єдиний критерій для розмежування заняття народною медициною від недобросовісного цілительства, що полегшить прийняття правоохоронними, податковими, прокурорськими органами рішень щодо відповідальності за здійснення незаконної медичної діяльності і, як наслідок, захистить інтереси споживача (пацієнта) від негативних наслідків шарлатанства.

7. Запропонований строк дії акта

Термін дії регуляторного акта не обмежено (до моменту прийняття наступних відповідних змін до чинного законодавства).

8. Показники результативності акта

Основними показниками результативності прийняття запропонованого акта буде дотримання порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) особам без спеціальної медичної освіти (цілителями), які займаються народною медициною (цілительством) та анулювання цього дозволу.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Контроль за дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України та відстеження ефективності застосування зазначеного акта буде здійснюватись Міністерством охорони здоров’я України шляхом проведення:

– базового відстеження, яке буде здійснено з моменту підписання зазначеного акта до набуття ним чинності;

– повторного відстеження, яке буде проведено через рік після набуття чинності зазначеного акта з метою визначення рівня досягнення поставленої мети;

– періодичного відстеження, яке буде здійснено раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Проект регуляторного акта розміщено 12.04.2012 на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (розділ “Законодавство”, підрозділ “Громадські обговорення”).

Після підписання постанови Кабінету Міністрів України та реєстрації у Мін’юсті України регуляторний акт буде оприлюднений на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, у нормативно-правовій базі “Ліга”. Також акт буде доведено до керівників територіальних та місцевих органів охорони здоров’я АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Директор Державного підприємства “Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України” Т.П.Гарник

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ