Законодательство

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо обмеження реклами лікарських засобів) № 5339-1 від 23.11.2009

Законодательство

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо обмеження реклами лікарських засобів) № 5339-1 від 23.11.2009

17/02/2020

Проект

вноситься народними депутатами України

А.М. Павловським

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»

(щодо обмеження реклами лікарських засобів)

 Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 21 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181) викласти у такій редакції:

«Реклама лікарських засобів, медичної техніки,методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації може розміщуватись виключно у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також може розповсюджуватись на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.».

2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк:

–       привести свої акти у відповідність із цим законом;

–        забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх актів у відповідність із цим законом.

Голова Верховної Ради України                                                                       В.М.Литвин

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 Відповідно до статті 93 Конституції України, статей 11, 12 Закону України «Про статус народного депутата України» в порядку законодавчої ініціативи, вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо обмеження реклами лікарських засобів)».

Доповідачем на пленарному засіданні виступить народний депутат України Павловський А.М.

Додаток:

1) Проект Закону України – на 1 арк.

2) Порівняльна таблиця – на 4 арк.

3) Пояснювальна записка – на 2 арк.

4) Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5) Електронна копія зазначених матеріалів.

 

Народні депутати України                                         А.М. Павловський

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»

(щодо обмеження реклами лікарських засобів)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У засобах масової інформації все частіше рекламуються різноманітні диво-ліки, курси лікування і реабілітації, чудодійні пристрої тощо. Сподіваючись вирішити свої проблеми зі здоров’ям, люди вірять перебільшеній або й завідомо недобросовісній рекламі та витрачають чималі гроші на препарати, дія яких є досить сумнівною, та «плацебо» (псевдо-ліки, котрі, як максимум, можуть справити лише психологічний ефект самозаспокоєння).

Активно рекламуються лікарські засоби, які можуть принести полегшення, але не лікують хвороби. Неспеціалісту важко самостійно судити про ефективність цих засобів, і він довіряє запевненням реклами, яка часто видає бажане за дійсне за допомогою натяків; формально, довести недобросовісність такої реклами досить складно.

Замість того, щоб піти до лікаря й отримати медичну консультацію та допомогу від кваліфікованого спеціаліста, хворі «заліковують» себе аж до серйозних ускладнень. Хоча виявлення хвороби на ранніх стадіях дозволило б спростити лікування та уникнути зайвих витрат.

На жаль, під виглядом реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації у популярних засобах масової інформації іноді розміщуються відверто шарлатанські пропозиції, зокрема – «універсальних» препаратів мало не від всіх захворювань, в тому числі тяжких.

Безперечно, існує ряд лікарських засобів, які перевірені часом і застосовуються без рецепту лікаря. Однак вони загальновідомі та реклами не потребують.

Будь-які нові лікарські засоби, медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, враховуючи перенасиченість ринку недобросовісними пропозиціями, варто застосовувати лише за порадою (рекомендацією) лікаря, що й передбачається п. «д» ст. 6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Тому, з метою посилення соціального захисту широких верств населення, убезпечення споживачів від недобросовісної реклами пропонується обмежити поширення реклами лікарських засобів серед нефахівців.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Проект Закону України передбачає, що реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації може розміщуватись виключно у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також може розповсюджуватись виключно на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проектом Закону змінюється стаття 21 Закону України «Про рекламу», а саме: розміщення і розповсюдження реклами лікарських засобів обмежується виключно професійним середовищем медиків.

4. Стан нормативно-правової бази

у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Закони України «Про рекламу», «Про лікарські засоби», «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних

та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо обмеження реклами лікарських засобів)” дозволить гарантувати припинення недобросовісної реклами широкій непідготовленій аудиторії сумнівних лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації та заохотить громадян частіше звертатись по консультацію до лікаря, користуватись послугами закладів охорони здоров’я всіх форм власності, що в кінцевому рахунку сприятиме покращенню загального стану здоров’я людей в державі.

Народні депутати України                                      А. М. Павловський

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про рекламу»

(щодо обмеження реклами лікарських засобів)

Чинна редакція Пропонована редакція
Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації1. Дозволяється реклама:

лише таких лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я до застосування в Україні;

лише таких лікарських засобів, які відпускаються без припису (рецепту) лікаря, та лише таких медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки.

2. Забороняється реклама лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря.

3. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті.

4. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:

об’єктивну інформацію про лікарський засіб і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою і що рекламований товар є лікарським засобом;

вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу; {Абзаци третій та четвертий частини четвертої статті 21 замінено абзацом згідно із Законом N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 }

рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до лікарських засобів.

5. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

6. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:

відомостей, які можуть справляти враження, що за умови
вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки консультація з фахівцем не є необхідною;

відомостей про те, що лікувальний ефект від вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки є гарантованим;

зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;

тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання лікарських засобів, медичної техніки та медичних послуг, що рекламуються;

тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;

посилань на лікарські засоби, медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;

порівнянь з іншими лікарськими засобами,  медичною технікою, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;

посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;

спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;

зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле – та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;

інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності лікарського засобу.

7. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

8. Забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням.

9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється посилання  на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я.

{Частина дев’ята статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1465-VI ( 1465-17 ) від 04.06.2009 }

10. Забороняється  реклама проведення цілительства на масову аудиторію. { Частина  десята  статті 21 в редакції Закону N 1033-V ( 1033-16 ) від 17.05.2007 }

11. Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування. {Частина одинадцята статті 21 в редакції Закону N 1033-V ( 1033-16 ) від 17.05.2007 }

12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною     медициною (цілительством), виданого Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу  та назву органу, який його видав. {Статтю 21 доповнено частиною згідно із Законом N 1033-V (1033-16) від 17.05.2007}

13. Положення цієї статті не поширюються на рекламу лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації «Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації може розміщуватись виключно у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також може розповсюджуватись на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.».

Народні депутати України                                                                      А.М. Павловський

 

 

 

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ