Аптеки: обмін досвідомСтатті

Аптека — активний учасник навчального і наукового процесу

11/07/2016

Головне завдання — практична підготовка майбутніх провізорів та інтернів — навчально-виробнича аптека Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького виконує на «відмінно»

У XVII ст. у Львові працювали 15 аптекарів. Їхній соціальний стан уперше був визначений статутом Львівського цеху аптекарів (парфумерії) у 1611 р.: « …аптекарі, що добре опанували свою справу, як і лікарі, приносять місту славу й користь благородним розумом та добрими науками, мають привілеї і ніяк не можуть бути залічені до ремісників».

Підготовка аптекарів складалася з двох ступенів навчання: учня і підмайстра (помічника аптекаря). Аби здобути звання аптекаря, крім практичних навичок, набутих в аптеці, і складання іспиту, помічник аптекаря мав пройти теоретичну підготовку у фармацевтичній школі Ягеллонського університету (Краків), після чого він отримував звання асистента (провізора) і право заміщення посади аптекаря-власника. Здобуття титулу магістра фармації вимагало декількох років практики і складання магістерського іспиту при університеті.

Становлення регулярної університетської фармацевтичної освіти у Львові сягає середини ХІХ ст. У 1853 р. за розпорядженням імператора Франца Йосифа І при філософському факультеті університету було утворено фармацевтичне відділення з дворічною програмою навчання. Природничі дисципліни викладали професори філософського факультету, медичні — професори медичного факультету. Перший випуск фармацевтів у Львівському університеті датується 1856 р.

У 2016 р. студенти фармацевтичного факультету ЛНМУ для того, аби добре опанувати свою справу та «приносити місту славу і користь», мають надзвичайно багато теоретичних можливостей. Здобути ж практичні навики, на жаль, фактично ніде — виробничих аптек обмаль, на промислових підприємствах студентів-практикантів теж ніхто особливо не чекає. Тому навчально-виробнича аптека ЛНМУ залишається чи не єдиним аптечним підприємством, завжди готовим до співпраці зі студентами та інтернами.

Наша діяльність як класичного аптечного закладу і навчальної бази для студентів 1–5-го курсу стаціонарної і заочної форм навчання та інтернів тісно переплетена

Першу в Україні навчально-виробничу аптеку при Львівському державному медичному інституті було відкрито в 1991 р. Її створення аргументувалося потребою раціонального поєднання засвоєння теоретичних знань з умінням вирішувати практичні завдання в конкретних умовах. «При підготовці лікарів практичні заняття проводяться у клініках при ліжку хворого і в амбулаторних лікувально-профілактичних закладах. У навчанні ж провізорів така форма не використовувалася внаслідок виникнення проблем, пов’язаних з матеріальною відповідальністю. І лише організація навчально-виробничої аптеки інституту дала можливість проводити навчальний процес із студентами безпосередньо на робочих місцях. Це дозволяє поглибити теоретичні знання, закріпити практичні навички, прискорити професійну адаптацію майбутніх спеціалістів. На навчально-виробничу аптеку поряд із комплексом завдань звичайної господарсько-розрахункової аптеки покладено низку додаткових функцій, зокрема: проведення навчального процесу зі студентами з профільних фармацевтичних дисциплін; проходження інтернатури для випускників фармацевтичних факультетів; проведення наукових семінарів та конференцій, олімпіад, виставок; апробація та впровадження у фармацевтичну практику наукових досліджень у галузі фармації; розробка рекомендацій для впровадження оптимальних форм і методів лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів», — писав у статті «Про організацію навчально-виробничої аптеки Львівського медичного інституту» її перший завідувач Володимир Комар, канд. фарм. наук.

Fetjko MM

Микола Фетько

І сьогодні у «студентській» аптеці відпускають рецептурні та безрецептурні лікарські засоби, спеціалісти надають консультації про особливості застосування тих чи інших ліків. Рецептурно-виробничий та асептичний відділи є основною базою для виготовлення екстемпоральних лікарських форм та забезпечення ліками лікувально-профілактичних установ. Якісний та кількісний аналіз виготовлених лікарських форм проводять досвідчені спеціалісти у контрольно-аналітичному кабінеті, обладнаному необхідними засобами вимірювальної техніки: рН-метром, рефрактометром, фотоколориметром тощо.

З часу відкриття навчально-виробничої аптеки минуло чверть століття. Відтоді Львівський медичний інститут отримав статус Національного університету, йому присвоїли ім’я короля Данила Галицького. Зміцнів і розрісся фармацевтичний факультет. Певна річ, зазнала суттєвих змін і навчально-виробнича аптека.

У 2006 р. її очолив Микола Фетько, який прийшов на цю посаду з практичної фармації. Три роки перед цим навчально-виробничу аптеку зі структурного госпрозрахункового підрозділу медінституту, тобто юридичної особи, МОЗ трансформувало у структурний підрозділ медуніверситету, такий як, наприклад, будь-яка кафедра. — «Очевидно, — каже Микола Миколайович, — ми є єдиним аптечним підприємством в Україні з казначейським рахунком».

Navchaljno-vyrobnycha2Попри це аптека підпадає під всі податкові зобов’язання, характерні для суб’єктів господарської діяльності у сфері фармації, зокрема, працює з податковою інспекцією в онлайн-режимі. Втім, на відміну від всіх інших традиційних аптечних закладів, головним завданням навчально-виробничої аптеки є забезпечення навчального процесу, а не реалізація лікарських засобів та отримання прибутку. Окрім того, для бізнесового розвитку такої аптеки не існує відповідної нормативної бази.

— Навчально-виробнича аптека — повноцінний учасник сучасного навчального і наукового процесу, — зазначає Микола Миколайович. — Навчати студентів можна по-різному. Можна брати за основу історію і показувати експонати аптеки-музею та розповідати, як вони колись працювали. А можна проводити практичні заняття в реально діючій аптеці в реальному часі: стати поряд з віконцем провізора і спостерігати, як здійснюється відпуск ліків, узяти участь в екстемпоральному виготовленні, на власні очі побачити всі етапи виробництва стерильних лікарських засобів. Наша діяльність як класичного аптечного закладу і навчальної бази для студентів 1–5-го курсу стаціонарної і заочної форм навчання та інтернів тісно переплетена. Наприклад, протягом останніх трьох років на базі навчально-виробничої аптеки проходить Всеукраїнська олімпіада за спеціальністю «Фармація».

Раніше виробнича практика була винесена за межі навчального процесу — відбувалася після
закінчення чергового курсу, складання іспитів і перед літніми канікулами, коли студенти, завершивши всі справи, з легким серцем роз’їжджалися по домівках і проходили практику за місцем проживання. Тепер виробнича практика внесена у навчальний процес і розтягнена у часі — скажімо, є четвертою парою у певні дні тижня впродовж семестру. Тому практичні заняття дуже зручно проводити в аптеці, яка розташована на території студентського містечка.

Навчально-виробнича аптека є багатогалузевою — пропонує широкий спектр лікарських засобів, у тому числі рослинні і гомеопатичні, вітаміни, харчові добавки, товари медичного призначення тощо

Другий важливий аспект — можливість безпосередньо ознайомитися із процесом виготовлення ліків у стерильних умовах. Відповідно до отриманої ліцензії навчально-виробнича аптека здійснює виготовлення стерильних лікарських засобів (найчастіше у концентрації, які не пропонує фармацевтична промисловість) для потреб обласної клінічної лікарні. Це 20 і 25% розчини глюкози, 7,5% розчин калію хлориду, концентрат для Navchaljno-vyrobnycha3додавання в інфузійні розчини, 5 і 10% розчини натрію хлориду, розчин для інфузій, натрію бікарбонату, 5% розчин для інфузій, 0,5, 1 і 2% розчини новокаїну, розчини для ін’єкцій.

На замовлення стоматологічного медичного центру ЛНМУ аптека виготовляє 0,02% розчин фурациліну для зовнішнього застосування, розчини водню пероксиду різної концентрації.

Майбутні провізори беруть участь в екстемпоральному виготовленні лікарських засобів, проте препарати, які вони виготовляють, у вільний продаж не надходять і утилізуються.

Для того, аби відповідати всім вимогам, які висуваються законодавством до виготовлення інфузійних розчинів, в аптеці провели ремонт «чистих приміщень», встановили потужну систему вентиляції і закупили необхідне обладнання. Певна річ, безпека ліків — понад усе, тому в стерильний блок при виготовленні лікарських засобів для лікарні студенти не допускаються. Вони спостерігають за виробництвом через спеціально обладнане віконце.

subscribe

У відділі готових форм представлено широкий асортимент ліків усіх основних груп, а також товари парафармації (фіточаї, біологічно активні добавки). Оскільки аптека розташована далеко від житлових будинків, постійними відвідувачами вважаються саме студенти медичного університету.

У навчально-виробничій аптеці працюють четверо провізорів торгового залу, провізор-технолог, провізор-аналітик, провізор відділу запасів і один фармацевт, три молодші медичні сестри. Колектив згуртований і дружний, тому плинність кадрів цьому аптечному закладу не загрожує. Провізори і фармацевт старшого покоління охоче діляться зі студентами своїми професійними знаннями і досвідом, незважаючи на те, що, ймовірно, виховують своїх майбутніх конкурентів. «Молодь нас надихає», — зізнається завідувач Микола Фетько.

Лариса Дедишина

Фото: Ігор Садовий

“Фармацевт Практик” #6′ 2016

 

ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ