Лікарські засобиСтатті

Мігрень у питаннях та відповідях!

26/10/2018

Мігрень є доволі поширеним типом головного болю — від неї страждає 12–15% населення всього світу. Мігрень впливає на фізичні, розумові та соціальні аспекти якості життя, знижуючи працездатність та погіршуючи міжособистісні комунікації [1]

Що таке мігрень?

Згідно із сучасними уявленнями, мігрень — тип головного болю, при якому порушується обмін деяких речовин, перш за все серото­ніну. Найчастіше вона починається в період статевого дозрівання, а найбільші страждання заподіює у віці 35–45 років [2].

Мігрень — захворювання, що має спадковий характер з пере­важною передачею за материнською лінією. Якщо мігренозні напади відзначали в обох батьків, ризик наслідування дитиною сягає 85–90%, якщо на мігрень хворіла лише мати — 65–70%, лише батько — 20% [3].

Чому жінки частіше страждають від мігрені?

Мігрень — переважно «жіночий» розлад: майже 3/4 випадків мігрені відмічають саме у жінок [1]. До статевого дозрівання частота мігрені приблизно однакова у представників обох статей. Після першої менструації спостерігається збільшення поширеності мігрені у жінок, що переважно зумовлено коливаннями рівня естрогенів. У період вагітності ситуація може поліпшуватись, натомість викорис­тання пероральних контрацептивів, а також замісна гормональна терапія в період менопаузи посилюють напади [4]. На це варто звер­нути увагу жінкам, які використовують ці групи препаратів.

Як зрозуміти, що у вас саме мігрень?

Для мігрені характерні рецидивні напади від одного разу на рік до декількох разів на тиждень.

Напади супроводжуються такими симптомами, як помірний або сильний пульсуючий головний біль, частіше з одного боку, який може супроводжуватись нудотою, блювотою, непереносимістю світла та звуків. Біль може тривати від декількох годин до 2–3 днів і посилюватися при фізичній активності [2].

Багатьом людям відомо, що мігрень може супроводжуватись так званою аурою (яскравими кольоровими спалахами світла, хвилясти­ми або загостреними кутовими лініями, минущою сліпотою на одне або обидва ока, односторонньою м’язовою слабкістю у кінцівках тощо), що передує появі головного болю [3]. Але слід пам’ятати, що такий тип мігрені зустрічається лише у 1/3 пацієнтів. У той же час у більшості пацієнтів мігрень не супроводжується аурою [5].

Які препарати використовують для купірування нападу?

У деяких пацієнтів з мігренню легкого/помірного ступеня засто­совують нестероїдні протизапальні препарати, неопіоїдні та ком­біновані анальгетики. При мігрені, що супроводжується нудотою можуть додатково використовуватись протиблювотні засоби.

Пацієнти із помірною/тяжкою мігренню, а також такі, що погано відповідають на застосування анальгетиків, зазвичай потребують призначення спеціальних препаратів. Раніше, доволі часто, з цією метою застосовувалиcя похідні ріжків (ерготамін, дегідроерготамін). Зараз, за рахунок того, що вони мають ряд обмежень (судинозвужу­вальні побічні ефекти, нудота, блювання тощо) внаслідок низького ступеня селективності, їхнє місце доволі активно займають триптани (суматриптан, золмітриптан, ризатриптан тощо). До того ж, на відмі­ну від триптанів, для препаратів ерготаміну відсутні послідовні дані щодо ефективності [6].

Що таке триптани і чому вони рекомендовані для лікування мігрені?

Наразі основним «винуватцем» виникнення приступів мігре­ні вважається серотонін, а саме коливання його рівня. Тому дія спеціфічних сучасних протимігренозних препаратів спрямована на регулювання цього механізму [3]. Отже, саме триптанам, які є селективними агоністами рецепторів серотоніну з підтвердженою ефективністю, віддають перевагу як фахівці, так і пацієнти [6].

Чим зумовлені переваги ризатриптану?

Серед представників цієї групи особливо виділяється триптан нового покоління — ризатриптан, оскільки він діє більш вибірково та спричиняє менше побічних ефектів.

Ризатриптан забезпечує доволі швидкий ефект (вже протягом 30 хв після застосування), зменшення вираженості нудоти, непере­носимості світла та звуків, а також збереження безбольового ефекту протягом 24 год. При цьому він демонструє вищий за інші триптани знеболювальний ефект [6].

На фоні гарної переносимості ризатриптан має переваги від­носно якості життя, що зумовлює високий ступінь задоволеності пацієнтів лікуванням.

Різоптан® — препарат ризатриптану виробництва ТОВ «Фарма Старт» групи компаній «Асіно» для невідкладної терапії головного болю при нападах мігрені з аурою або без неї. Він характеризується швидким полегшенням болю і збереженням стійкого безбольового ефекту, простотою застосування та хорошою переносимістю, які не залежать від віку та гендерних відмінностей.

Для того, щоб зрозуміти чи страждаєте Ви на мігрень можна використовувати наступний опитувальник

Література

  1. Nazari F., Eghbali М. Migraine and its relationship with dieta ryhabitsin women. Iran J Nurs Midwifery Res. 2012 Feb; 17 (2 Suppl1): 65-S71.
  2. ВОЗ. Головные боли. 8 апреля 2016 г.
  3. Мурашко Н.К., Чуприна Г.М. Мігрень: етіологія, патогенез, клініка, сучасні підходи до медикаментозного лікування // Мистецтво лікування. 2012; № 6 (92).
  4. Sacco S., Ricci S. et al. Migraine in women: the role of hormones and their impacton vascular diseases. J Headache Pain. 2012 Apr; 13 (3): 177-189.
  5. Rist P.M. et al. Dieta rypatterns according to headache and migraine status: A cross-sectional study. Cephalalgia. 2015 Aug; 35 (9): 767-775.
  6. Ризатриптан в лечении мигрени // Український медичний часопис. 2016; 4 (114).UA-RIZO-PUB-092018-008

Різоптан

Повна інформація знаходиться в інструкціях для медичного застосування препаратів. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників, для розміщення в спеціалізованих виданнях для медичних установ та лікарів, і для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

Р. П. МОЗ України: №UA/15160/01/01, Наказ МОЗ України від 18.05.2016 №453.

“Фармацевт Практик” #10′ 2018

 

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ