Ex temporeСтатті

Ex tempore. Приготування рідких лікарських форм: протиотрутна емульсія

04/01/2021

Протиотрути, або антидоти (грец. аnti — проти, didonai — давати), знешкоджують отруту шляхом хімічної або фізико-хімічної взаємодії з нею і виводять її з організму або усувають наслідки впливу отрути на біологічні структури організму

З давніх часів люди переймалися пошуком антидотів. Так, за часів Стародавньої Греції пошуком протиотрут займався Гіппократ, у Плінія Другого (23–79 рр. н.е.) є опис універсальної протиотрути, якою він вважав молоко. Для раннього середньовіччя найбільш цінним з точки зору практичних рекомендацій із боротьби з отруєннями вважають знаменитий «Канон лікарської науки» Абу-Алі Ібн-Сіни (980–1037 рр.), в якому описано 812 ліків рослинного, тваринного і мінерального походження, серед яких чимало протиотрут. Наприклад, при отруєнні солями Авіценна пропонував застосовувати молоко і олію. Якісно інший етап розвитку антидотної терапії пов’язаний із становленням хімії як науки. Великий вклад у вивчення токсичних властивостей багатьох речовин і розробку способів боротьби з отруєннями внесли російські вчені М.В. Ломоносов, О.О. Іовський, О.П. Нелюбін, радянські вчені М.В. Лазарєв, В.М. Карасик, київські токсикологи на чолі з академіком О.І. Черкесом і професорами М.І. Луганським, С.М. Голіковим, які зробили вагомий внесок у вивчення молекулярних механізмів і кількісних закономірностей токсичних процесів та створення сучасних антидотів.

Одні антидоти запобігають всмоктуванню отрут у кров або уповільнюють цей процес, забезпечують їх зв’язування, нейтралізацію і виведення з організму. Інші — усувають токсичні реакції після надходження отрути в організм або прискорюють її біотрансформацію у нетоксичні продукти розпаду.

В основі дії протиотрути лежать складні, ще не до кінця розкриті механізми:

  • фізичні — розчинення, адсорбція, діаліз, гемосорбція;
  • хімічні — окиснення, нейтралізація, утворення комплексних і важкорозчинних сполук;
  • біохімічні — на основі конкурентних відношень отрути і протиотрути в тих самих або різних біохімічно чи фізіологічно важливих системах організму.

У разі отруєння кислотами їх необхідно нейтралізувати, для чого найчастіше застосовують магнію оксид, а для осадження використовують здатність молока утворювати нерозчинні альбумінати з багатьма солями. Здавна відоме використання кальцію карбонату, натрію гідрокарбонату і магнію оксиду для нейтралізації, осадження та адсорбції кислот в організмі. Відомі також антидоти аптечного виготовлення, наприклад, комбінована мікстура-суспензія на емульсійній основі, яка показана до застосування при отруєнні мінеральними кислотами.

Асортимент сорбційних антидотів

Загальні правила приготування рідких лікарських форм, у тому числі суспензій та емульсій, нормуються вимогами наказу МОЗ України № 197 від 07.09.93 р. Технологія олійних емульсій описана у журналі «Фармацевт Практик» (№ 12, 2015 р.). Дана мікстура поєднує у собі емульсійну і суспензійну системи, тому її готують у два етапи: спочатку необхідно приготувати емульсію мигдалевої олії, а потім до неї ввести магнію оксид за правилами приготування суспензії.

Даний склад протиотрути є втіленням історичних і сучасних поглядів на антидот, адже більшість вчених і медиків розглядали молоко як ефективний антидот. Термін «емульсія» походить від лат. emulgeo — доїти, видоювати. Емульсія — дисперсна система, яка складається з мікроскопічних крапель рідини (дисперсної фази), розподілених в іншій рідині (дисперсійному середовищі)

Склад протиотрутної емульсії

Rp.: Magnesii oxydi 10,0

Emulsi olei Amygdalarum 20% 180,0

M.D.S. По 1 столовій ложці емульсії через кожні 10 хв

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОТИОТРУТНОЇ ЕМУЛЬСІЇ

Нінель Орловецька, канд. фарм. наук,
Оксана Данькевич, канд. фарм. наук,
Руслан Редькін, канд. фарм. наук,
Національний фармацевтичний університет, Харків

“Фармацевт Практик” #12′ 2020

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ